Špeciálne kurzy pre automobilový priemysel

Automobilový priemysel v súčasnosti podstupuje masívny prechod do nových výrobných geografických miest, prechádza významnou reštrukturalizáciou svojho dodávateľského reťazca – a to ako plánovanou i neplánovanou a rastúcimi obavami v súvislosti s nákladmi na suroviny, energie a palivo.

 

DNV PLÁN KURZOV NA ROK 2023