TISAX® Foundation Training Course

Na základe príručky “Trusted Information Security Assessment Exchange” 2020

Tento 8-hodinový online kurz Vám poskytne prehľad o norme TISAX, o roli a úlohách ENX, o Registračnom procese ENX, o VDA ISA katalógu, o procese hodnotenia treťou stranou a o zachovávaní ENX značky. Kurz pokryje nasledujúce 4 hlavné oblasti zamerania:
 • Norma, Trojuholník riadenia, Rola a úlohy ENX, Trhové aspekty, Prijatie zákazníka, Proces predaja
 • VDA ISA Katalóg V5.0
 • Proces hodnotenia, samohodnotenie
 • Proces reportovania (predaj a audítori)

Benefit pre účastníkov kurzu:

Získavate bezplatný prístup k nášmu Online nástroju samohodnotenia, v ktorom môžete rýchlo implementovať a precvičovať znalosti, rovnako ako aj merať výkonnosť svojej spoločnosti podľa konkrétnych noriem súvisiach s manažérskými systémami riadenia.

Cieľ kurzu:

Na konci kurzu účastníci budú:

 • Mať prehľad o ENX a TISAX®
 • Pochopia proces hodnotenia TISAX-u
 • Pochopia používanie VDA katalógu
 • Vedieť používať schému reportavania DNV
 • Pochopia vzťah medzi TISAX® a ISO/IEC 27001


Kurz je určený pre:

 • Pre každého manažéra/konzultanta, ktorý sa zaujíma o TISAX a pracuje s IATF, Functional Safety, ISO 27001, Cloud Safety v ICT (vrátane Data centers) a s automobilovým sektorom
 • Sales manažéri sú rovnako vítaní a to za účelom získania požadovaných základných znalostí o špecifickom bloku TISAX, ktorý je prispôsobený pre sales manažérov
Kurz aj školiace materiály budú v anglickom jazyku.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Tento 8-hodinový online kurz Vám poskytne prehľad o norme TISAX, o roli a úlohách ENX, o Registračnom procese ENX, o VDA ISA katalógu, o procese hodnotenia treťou stranou a o zachovávaní ENX značky. Kurz pokryje nasledujúce 4 hlavné oblasti zamerania:
 • Norma, Trojuholník riadenia, Rola a úlohy ENX, Trhové aspekty, Prijatie zákazníka, Proces predaja
 • VDA ISA Katalóg V5.0
 • Proces hodnotenia, samohodnotenie
 • Proces reportovania (predaj a audítori)

Benefit pre účastníkov kurzu:

Získavate bezplatný prístup k nášmu Online nástroju samohodnotenia, v ktorom môžete rýchlo implementovať a precvičovať znalosti, rovnako ako aj merať výkonnosť svojej spoločnosti podľa konkrétnych noriem súvisiach s manažérskými systémami riadenia.

Cieľ kurzu:

Na konci kurzu účastníci budú:

 • Mať prehľad o ENX a TISAX®
 • Pochopia proces hodnotenia TISAX-u
 • Pochopia používanie VDA katalógu
 • Vedieť používať schému reportavania DNV
 • Pochopia vzťah medzi TISAX® a ISO/IEC 27001


Kurz je určený pre:

 • Pre každého manažéra/konzultanta, ktorý sa zaujíma o TISAX a pracuje s IATF, Functional Safety, ISO 27001, Cloud Safety v ICT (vrátane Data centers) a s automobilovým sektorom
 • Sales manažéri sú rovnako vítaní a to za účelom získania požadovaných základných znalostí o špecifickom bloku TISAX, ktorý je prispôsobený pre sales manažérov
Kurz aj školiace materiály budú v anglickom jazyku.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.