Supply chain and product assurance

Your independent, trusted assurance partner.

Či už ide o produktovú certifikáciu, zdieľanie digitálnych informácií alebo optimalizáciu a dekarbonizáciu dodávateľských reťazcov, DNV pomáha spoločnostiam riadiť riziká a dosahovať ich dlhodobé strategické ciele, zlepšovať výkonnosť v oblasti ESG a dosahovať trvalé, udržateľné výsledky.

Kombináciou odborných znalostí v oblasti udržateľnosti, dodávateľského reťazca a digitálnych technológií pracuje DNV na vytváraní nových modelov zabezpečenia, ktoré umožňujú interakciu a transparentnosť transakcií v rámci hodnotových reťazcov. Využívajúc naše rozsiahle technické a sektorové znalosti spolupracujeme so spoločnosťami na celom svete s cieľom znížiť medzery v dôvere medzi spotrebiteľmi, výrobcami a dodávateľmi.

Services & solutions

 

DNV - Supply chain and product assurance

The organization and management team.

The module failed to load