Riadenie dodávateľského reťazca

Riadenie rizík a realizácia dlhodobých strategických cieľov, zlepšovanie výkonnosti ESG a dosahovanie trvalých a udržateľných výsledkov.

S transformáciou dodávateľských reťazcov, operácií a obchodných modelov je dôvera nevyhnutná na riadenie rizík, umožnenie transakcií a nových ekosystémov. Vďaka digitálnym technológiám a behaviorálnym riešeniam je nevyhnutné pokročiť v plnení cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a dekarbonizácie pre splnenie Parížskej dohody a dokonca aj na priblíženie sa k požadovaným cieľom.

Existujúce a nové formy zabezpečenia sú nevyhnutné na to, aby pomohli spoločnostiam riadiť riziká súvisiace s výrobkami, prevádzkou a dodávateľským reťazcom a zároveň preukázať udržateľnú (ESG) výkonnosť a transformáciu.

How can we help you?

Contact us