Produktová certifikácia

Produktová certifikácia a zhoda pri dokázaní kvality produktu je často vstupenkou na trh.

V minulosti museli výrobcovia absolvovať zdĺhavý proces schvaľovania výrobkov pre každú krajinu, do ktorej chceli svoje výrobky predávať. V súčasnosti stačí certifikovať výrobok iba raz a certifikát potvrdzujúci zhodu vydaný nezávislou autoritou je akceptovaný v mnohých krajinách.

Pre smernice o produktoch v EÚ je špecifická požiadavka na označenie produktu CE značkou. Tieto služby Vám vieme ako Notifikovaná osoba zabezpečiť.