PED CE - Smernica pre tlakové zariadenia

Produkty určené pre použitie pod vnútorným tlakom.

Sme vymenovaní Notifikovanou osobou PED s číslom 0496. Smernica PED je určená výrobcom tlakových zariadení, ktorí musia byť v zhode so základnými bezpečnostnými požiadavkami smernice pre konštrukciu, výrobu a záverečné hodnotenie. Výrobky sú rozdelené do kategórií I až IV, ktoré sú rozdelené podľa tlaku, objemu alebo DN, typu obsahu (tekutiny) a kvapalného alebo plynného skupenstva. Kategória zariadenia IV má najväčšie zvyškové riziká pre používateľa.

Ako môžeme pomôcť?

PED kategorizácia vedie k dôsledkom pre výrobcov s ohľadom na prítomnosť tretej strany. Pre všetky kategórie s výnimkou kategórie I sa výrobca musí obrátiť na Notifikovanú osobu. Môžeme vám pomôcť pri kompletnom posudzovaní zhody modulov, čo môže znamenať ohodnotenie kvality výrobného systému pre výrobky, alebo overenie samotného výrobku.

Môžeme vám poskytnúť PED certifikáciu v globálnom meradle a tiež osvedčiť zváračov a zváracie postupy, ktoré sú vyžadované PED smernicou. Taktiež môžeme ponúknuť súvisiace služby, akými sú posúdenie výrobcov komponentov a materiálov podľa PED požiadaviek, všeobecný návod a školenie.

More information

 

Nová PED

Smernica PED 97/23/EC bude nahradená novou PED 2014/68/EU in 2016.

 

Pravidlá DNV GL PED certifikácie

 

PED certifikáty 2015

 

PED certifikáty 2014

 

PED certifikáty 2013

 

PED certifikáty 2012

 

PED certifikáty 2011