CPD CE - Smernica pre stavebné výrobky

CE označenie pre výrobky z cementu a asfaltu do konštrukčných ocelí a protipožiarnych systémov v rámci stavebného reťazca.

Účelom smernice CPD 89/106/EEC je zabezpečiť voľný pohyb všetkých stavebných výrobkov v rámci Európskej únie prostredníctvom harmonizácie vnútroštátnych právnych predpisov s ohľadom na základné požiadavky vzťahujúce sa na tieto produkty z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti. Základné požiadavky ako také nie sú smerované na výrobok, ale na hotovú stavbu, kde sa predpokladá, že výrobok je použitý podľa určenia výrobcu.

Výrobcovia stavebných výrobkov môžu použiť harmonizované európske normy na účely CE značenia až po tom, ako boli zverejnené v Oficiálnom oznámení. Požiadavky uvedené v normách musia brať do úvahy jednu alebo viacero z týchto základných požiadaviek stanovených v smernici:

 

• Mechanická odolnosť a stabilita

• Bezpečnosť v prípade požiaru

• Hygiena, zdravie a životné prostredie

• Bezpečnosť pri používaní

• Ochrana proti hluku

• Úspora energie a uchovanie tepla

 

Ako môžeme pomôcť?


V globálnom meradle môžeme pomôcť výrobcom, ktorí si želajú označiť svoje výrobky CE značkou podľa konkrétne harmonizovaných noriem CPD. Sme vymenovaní ako Notifikovaná osoba CPD (No. 1162) a poskytujeme certifikačné služby pre nasledovné výrobky alebo skupiny výrobkov, ktoré sú určené v smernici:

• Asfalty a asfaltové spojivá

• Pevné hasiace výrobky

• Cementy, stavebné vápna a ostatné hydraulické spojivá

• Murivo a súvisiace výrobky

• Konštrukčné kovové výrobky a pomocné zariadenia

• Cestné stavebné výrobky

• Membrány

• Stavebné kovanie pre dvere, brány a okná


Na požiadanie môžeme vykonať audit a certifikovať riadiaci a kontrolný systém u výrobcu a / alebo samotný výrobok.

Môžeme tiež poskytnúť poradenstvo a školenie pre lepšie pochopenie požiadaviek konkrétnych harmonizovaných noriem, ako aj samotnej smernice CPD 89/106/EEC .