Nástroj na zabezpečenie kvality DoE

Je jedným z najlepších nástrojov kvality, ktorý nepoužívame. Prečo? Pretože ho systém kvality nepožaduje!

Je naozaj zbytočný ?


 • DOE je jeden z hlavných tromfov, ktoré využívajú Green Belt-i a Black Belt-i v Six Sigma projektoch
 • Vždy, keď náš parameter výrobku ovplyvňuje viac parametrov procesov. Vyznať sa v spleti závislostí, optimálne nastaviť parametre procesu tak, aby čo najlepšie vyšiel náš parameter výrobku. Nič neinvestujeme. To, čo, máme sa snažíme využiť čo najlepšie
 • DOE by sa malo využívať predovšetkým v projektoch. Na skúšobných sériách by sa mali vyskúšať rôzne možnosti nastavenia procesov, aby sme výrobe odovzdali optimálne nastavenie
 • Každý technik kvality by mal minimálne raz za mesiac využíť DoE pri programoch neustáleho zlepšovania a svojim nadriadeným prezentovať výsledky a prínosy
 • DOE nie je problém matematický, ale manažérsky ! DOE nie je pre každého. Pokiaľ vo Vašej spoločnosti nefunguje manažment, DoE Vám nepomôže.

Cieľ kurzu:


Učastníci kurzu porozumejú nástroju na zabezpečenie kvality DOE a budú ho vedieť využívať vo svojej praxi.

Obsah kurzu:

 • Čo je to kvalitný výrobok
 • Rozdiel medzi parametrami výrobku a procesu
 • Korelačný diagram, „najjednoduchší DOE“
 • Premenlivosť, histogram
 • Rozdiel medzi „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou
 • DoE – plánovanie experimentov, Taguchiho prístup
 • Príklady

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Je naozaj zbytočný ?


 • DOE je jeden z hlavných tromfov, ktoré využívajú Green Belt-i a Black Belt-i v Six Sigma projektoch
 • Vždy, keď náš parameter výrobku ovplyvňuje viac parametrov procesov. Vyznať sa v spleti závislostí, optimálne nastaviť parametre procesu tak, aby čo najlepšie vyšiel náš parameter výrobku. Nič neinvestujeme. To, čo, máme sa snažíme využiť čo najlepšie
 • DOE by sa malo využívať predovšetkým v projektoch. Na skúšobných sériách by sa mali vyskúšať rôzne možnosti nastavenia procesov, aby sme výrobe odovzdali optimálne nastavenie
 • Každý technik kvality by mal minimálne raz za mesiac využíť DoE pri programoch neustáleho zlepšovania a svojim nadriadeným prezentovať výsledky a prínosy
 • DOE nie je problém matematický, ale manažérsky ! DOE nie je pre každého. Pokiaľ vo Vašej spoločnosti nefunguje manažment, DoE Vám nepomôže.

Cieľ kurzu:


Učastníci kurzu porozumejú nástroju na zabezpečenie kvality DOE a budú ho vedieť využívať vo svojej praxi.

Obsah kurzu:

 • Čo je to kvalitný výrobok
 • Rozdiel medzi parametrami výrobku a procesu
 • Korelačný diagram, „najjednoduchší DOE“
 • Premenlivosť, histogram
 • Rozdiel medzi „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou
 • DoE – plánovanie experimentov, Taguchiho prístup
 • Príklady

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.