Kurz APQP & PPAP

Súčasťou požiadaviek kladených na dodávateľov v automobilovom priemysle je aplikácia metód progresívneho plánovania kvality ako nástroja pre zabezpečenie realizácie produktu. APQP stanovuje postupy a metodiky pre plánovanie kvality. Cieľom PPAP je zabezpečiť, že organizácia rozumie požiadavkám zákazníka vo vzťahu k špecifikáciam a záznamom o technickom návrhu a že proces má potenciál vyrábať výrobky tak, že budú plnené požiadavky v reálnom objeme výroby a pri dohodnutej rýchlosti výroby.

APQP stanovuje postupy a metodiky pre plánovanie kvality. Cieľom PPAP je zabezpečiť, že organizácia rozumie požiadavkám zákazníka vo vzťahu k špecifikáciám a záznamom o technickom návrhu a že proces má potenciál vyrábať výrobky tak, že budú plnené požiadavky v reálnom objeme výroby a pri dohodnutej rýchlosti výroby.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu budú oboznámení so 2 základnými metodikami aplikovanými v procesoch návrhu a vývoja a tiež v procesoch sériovej výroby, ktorých použitie je v súčasnosti vyžadované nielen v automobilovom priemysle.

Obsah kurzu:

 

APQP - pokročilé plánovanie kvality produktu

 • Základné princípy moderného plánovania kvality
 • Požiadavky na aplikáciu prierezového prístupu
 • Vstupy/ výstupy z jednotlivých fáz návrhu a vývoja
 • Plánovanie a definovanie programu
 • Návrh a vývoj výrobku a procesu (vrátane metodiky pre tvorbu plánu regulácie)
 • Procesy validácie výrobku a procesu
 • Spätná väzba - posudzovanie a nápravné opatrenia
 • Tvorba plánov kontroly a regulácie
 • Zvláštne charakteristiky/znaky
 • Prepojenie požiadaviek APQP s IATF 16949
 • Vzťahy medzi kľúčovými dokumentmi designu


PPAP – proces schvaľovania dielov do výroby

 • Riadenie rizík prostredníctvom procesov vzorkovania (PPAP)
 • Výber dodávateľov/ kvalitatívna spôsobilosť
 • Požiadavky na proces vzorkovania
 • Aplikácia procesov vzorkovania  v dodávateľskom reťazci
 • Úrovne predkladania / volba úrovní predkladania
 • Kľúčové záznamy v procese vzorkovania
 • Status uvoľnenia
 • Dokumenty v procese PPAP (správy, formuláre)

 

Kurz je určený:

 Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle a majú záujem zvýšiť si odbornú kvalifikáciu. 

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

APQP stanovuje postupy a metodiky pre plánovanie kvality. Cieľom PPAP je zabezpečiť, že organizácia rozumie požiadavkám zákazníka vo vzťahu k špecifikáciám a záznamom o technickom návrhu a že proces má potenciál vyrábať výrobky tak, že budú plnené požiadavky v reálnom objeme výroby a pri dohodnutej rýchlosti výroby.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu budú oboznámení so 2 základnými metodikami aplikovanými v procesoch návrhu a vývoja a tiež v procesoch sériovej výroby, ktorých použitie je v súčasnosti vyžadované nielen v automobilovom priemysle.

Obsah kurzu:

 

APQP - pokročilé plánovanie kvality produktu

 • Základné princípy moderného plánovania kvality
 • Požiadavky na aplikáciu prierezového prístupu
 • Vstupy/ výstupy z jednotlivých fáz návrhu a vývoja
 • Plánovanie a definovanie programu
 • Návrh a vývoj výrobku a procesu (vrátane metodiky pre tvorbu plánu regulácie)
 • Procesy validácie výrobku a procesu
 • Spätná väzba - posudzovanie a nápravné opatrenia
 • Tvorba plánov kontroly a regulácie
 • Zvláštne charakteristiky/znaky
 • Prepojenie požiadaviek APQP s IATF 16949
 • Vzťahy medzi kľúčovými dokumentmi designu


PPAP – proces schvaľovania dielov do výroby

 • Riadenie rizík prostredníctvom procesov vzorkovania (PPAP)
 • Výber dodávateľov/ kvalitatívna spôsobilosť
 • Požiadavky na proces vzorkovania
 • Aplikácia procesov vzorkovania  v dodávateľskom reťazci
 • Úrovne predkladania / volba úrovní predkladania
 • Kľúčové záznamy v procese vzorkovania
 • Status uvoľnenia
 • Dokumenty v procese PPAP (správy, formuláre)

 

Kurz je určený:

 Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle a majú záujem zvýšiť si odbornú kvalifikáciu. 

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.