Kurz Hodnotenie dodávateľov v automobilovom priemysle

Zabezpečovanie kvality dodávok v dodávateľskom reťazci je jednou z kľúčových tém. Pri nedostatočnej špecifikácii a komunikácii na rozhraniach medzi dodávateľom a zákazníkom môžu vznikať významné straty, ktoré je možné eliminovať štandardizovanými postupmi.

Cieľ kurzu:

Účastníci budú oboznámení  s postupmi týkajúcimi sa procesu nakupovania, vstupnej kontroly, výberu dodávateľov a hodnotenia výkonnosti dodávateľov v reálnom čase, metodikami pre rozvoj dodávateľov a princípmi partnerskej spolupráce.

Obsah kurzu:

 • základné pravidlá nakupovania
 • požiadavky na dodávateľov
 • uzatváranie obchodných zmlúv
 • objednávky-špecifikácie produktu
 • požiadavky na dokumentáciu
 • minimálne a maximálne skladové zásoby
 • vstupná kontrola-preberacie kritéria
 • zapracovanie preberacích kritérií do zmlúv
 • výber a hodnotenie dodávateľov, kritéria hodnotenia
 • zákaznícke audity
 • budovanie dodávateľských vzťahov
 • diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Cieľ kurzu:

Účastníci budú oboznámení  s postupmi týkajúcimi sa procesu nakupovania, vstupnej kontroly, výberu dodávateľov a hodnotenia výkonnosti dodávateľov v reálnom čase, metodikami pre rozvoj dodávateľov a princípmi partnerskej spolupráce.

Obsah kurzu:

 • základné pravidlá nakupovania
 • požiadavky na dodávateľov
 • uzatváranie obchodných zmlúv
 • objednávky-špecifikácie produktu
 • požiadavky na dokumentáciu
 • minimálne a maximálne skladové zásoby
 • vstupná kontrola-preberacie kritéria
 • zapracovanie preberacích kritérií do zmlúv
 • výber a hodnotenie dodávateľov, kritéria hodnotenia
 • zákaznícke audity
 • budovanie dodávateľských vzťahov
 • diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.