Kurz Kontrola chýb

Takmer všetky reklamácie a zvolávacie akcie sú na poruchy. My nemáme s dodávateľom „dohodu o kvalite“, my s ním máme „dohodu o systéme kvality“.

Cieľ kurzu:

Cieľom je, aby dodávateľ kontroloval správne položky správnym spôsobom, a aby sme my už nemuseli vykonávať vstupnú kontrolu. Aby sme kontrolovali správne položky správnym spôsobom a zákazník už nemusel vykonávať vstupnú kontrolu. Chyby sa stávajú aj pri kontrole meraním, viac chýb sa však robí pri kontrole porovnávaním. Kurz oboznamuje s možnými spôsobmi kontroly porúch a s ich prednosťami a nedostatkami.

 


Obsah kurzu:

 • Význam kvality v dnešnom podnikateľskom prostredí
 • Rozdiel medzi kontrolami výrobku a procesu
 • Štatistická prebierka porovnávaním
 • Účinnosť 100%-nej kontroly človekom
 • Účinnosť 100%-nej kontroly automatom
 • Poka Yoke
 • Podvodné kontrolné technológie
Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí sa chcú rýchlo a jednoducho zoznámiť s možnými kontrolami chýb výrobku.


Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Cieľ kurzu:

Cieľom je, aby dodávateľ kontroloval správne položky správnym spôsobom, a aby sme my už nemuseli vykonávať vstupnú kontrolu. Aby sme kontrolovali správne položky správnym spôsobom a zákazník už nemusel vykonávať vstupnú kontrolu. Chyby sa stávajú aj pri kontrole meraním, viac chýb sa však robí pri kontrole porovnávaním. Kurz oboznamuje s možnými spôsobmi kontroly porúch a s ich prednosťami a nedostatkami.

 


Obsah kurzu:

 • Význam kvality v dnešnom podnikateľskom prostredí
 • Rozdiel medzi kontrolami výrobku a procesu
 • Štatistická prebierka porovnávaním
 • Účinnosť 100%-nej kontroly človekom
 • Účinnosť 100%-nej kontroly automatom
 • Poka Yoke
 • Podvodné kontrolné technológie
Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí sa chcú rýchlo a jednoducho zoznámiť s možnými kontrolami chýb výrobku.


Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.