Kurz AIAG & VDA FMEA 2019

Revidovaná príručka AIAG & VDA FMEA je novým referenčným manuálom pre automobilový priemysel pre analýzu chýb a možných dôsledkov, ktorý má slúžiť ako návod pre dodávateľov pri produktovom dizajne, návrhu a vývoji výrobného procesu a doplnkovej FMEA pre monitorovanie a odozvu systému.

Obsah kurzu FMEA :

 • Úvod do FMEA
 • Zmeny v novom vydaní FMEA AIAG/VDA
 • Sedem krokov FMEA
 • DFMEA
 • PFMEA
 • FMEA-MSR
 • Nový prístup k hodnoteniu rizika
 • Nové kritéria hodnotenia (závažnosť, výskyt, detekcia)
 • Praktické cvičenia


Cieľ kurzu:

 • Porozumieť zásadám harmonizovanej metodiky obsiahnutej v prvom vydaní spoločnej príručky FMEA AIAG/VDA.
 • Porozumieť 7 krokom analýzy FMEA
 • Vedieť pripraviť a spracovať FMEA podľa novej metodiky FMEA AIAG/VDA – 1 vydanie
 • Porozumieť súvislostiam medzi požiadavkou zákazníka – designom produktu (DFMEA, špecifikácia) – designom procesu (PFMEA) a riadením výrobného procesu (Control Plan, pracovné inštrukcie)

 

Kurz je určený:

Kurz je určený najmä pre pracovníkov podieľajúcich sa na návrhu a zlepšovaní produktu a procesu (tj. produktových a procesných designer-ov, pracovníkov kvality, technológov) a ďalej pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle, ale aj mimo automobilový priemysel, nakoľko uvedená metodika zaznamenáva stale zvýšujúcu sa aplikáciu aj v ostatných sektoroch. 

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.


 

Obsah kurzu FMEA :

 • Úvod do FMEA
 • Zmeny v novom vydaní FMEA AIAG/VDA
 • Sedem krokov FMEA
 • DFMEA
 • PFMEA
 • FMEA-MSR
 • Nový prístup k hodnoteniu rizika
 • Nové kritéria hodnotenia (závažnosť, výskyt, detekcia)
 • Praktické cvičenia


Cieľ kurzu:

 • Porozumieť zásadám harmonizovanej metodiky obsiahnutej v prvom vydaní spoločnej príručky FMEA AIAG/VDA.
 • Porozumieť 7 krokom analýzy FMEA
 • Vedieť pripraviť a spracovať FMEA podľa novej metodiky FMEA AIAG/VDA – 1 vydanie
 • Porozumieť súvislostiam medzi požiadavkou zákazníka – designom produktu (DFMEA, špecifikácia) – designom procesu (PFMEA) a riadením výrobného procesu (Control Plan, pracovné inštrukcie)

 

Kurz je určený:

Kurz je určený najmä pre pracovníkov podieľajúcich sa na návrhu a zlepšovaní produktu a procesu (tj. produktových a procesných designer-ov, pracovníkov kvality, technológov) a ďalej pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle, ale aj mimo automobilový priemysel, nakoľko uvedená metodika zaznamenáva stale zvýšujúcu sa aplikáciu aj v ostatných sektoroch. 

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.