Kurz Procesný prístup v automobilovom priemysle

Procesný prístup predstavuje úplne novú orientáciu, sústredenie sa na proces, ktorý je chápaný ako reťazec aktivít/činností/subprocesov, ktorých výsledkom je koncový produkt.

Procesný prístup je založený na princípe riadenia a vzájomného pôsobenia všetkých podnikových procesov tak, aby plnili určené ciele. Efektívny priebeh podnikových procesov je nástrojom udržania a posilnenia pozície podniku v trhovo-orientovanom prostredí.

Cieľ kurzu:

Získanie znalostí o procesnom prístupe a praktických zručností pri jeho zavádzaní v rámci riadenia podniku.

Obsah kurzu: 

 • Vysvetlenie a definícia procesu
 • Procesný prístup a požiadavky noriem ISO 9001 a IATF 16949
 • Návrh procesov – zostavenie procesnej mapy
 • Popisy procesov (diagram korytnačky)
 • Meranie výkonnosti procesov
 • Praktické cvičenia
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Procesný prístup je založený na princípe riadenia a vzájomného pôsobenia všetkých podnikových procesov tak, aby plnili určené ciele. Efektívny priebeh podnikových procesov je nástrojom udržania a posilnenia pozície podniku v trhovo-orientovanom prostredí.

Cieľ kurzu:

Získanie znalostí o procesnom prístupe a praktických zručností pri jeho zavádzaní v rámci riadenia podniku.

Obsah kurzu: 

 • Vysvetlenie a definícia procesu
 • Procesný prístup a požiadavky noriem ISO 9001 a IATF 16949
 • Návrh procesov – zostavenie procesnej mapy
 • Popisy procesov (diagram korytnačky)
 • Meranie výkonnosti procesov
 • Praktické cvičenia
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.