Kurz VDA 6.5 - Audit produktu

Jednou z požiadaviek kladených na dodávateľov v automobilovom priemysle je vykonávať v stanovených intervaloch audity produktu, ktorých cieľom je overiť zhodu produktu so všetkými špecifickými požiadavkami na produkt. Ide o špecifický nástroj, ktorý sa uplatňuje nezávisle na výstupnej kontrole produktu. Pre realizáciu tohto typu auditov musí mať organizácia k dispozícii pripravený a kvalifikovaný personál.

Cieľ kurzu:

Zabezpečenie teoretickej spôsobilosti audítorov produktu,  s dôrazom na vytvorenie správneho katalógu otázok k auditu, hodnotenie rizikovosti a závažnosti identifikovaných chýb a vysvetlenie prístupu v zmysle VDA 6.5.

Obsah kurzu:

 • Vysvetlenie účelu auditov produktu - väzba na požiadavky zákazníka a IATF 16949:2016
 • Priebeh auditu výrobku, správny odber vzoriek
 • Katalóg otázok k auditu
 • Metodiky auditu
 • Ako súčasť kurzu navrhujeme vykonať aj praktický tréning vo výrobe - priame vykonanie auditu vybraných produktov.
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu. 

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.


 

Cieľ kurzu:

Zabezpečenie teoretickej spôsobilosti audítorov produktu,  s dôrazom na vytvorenie správneho katalógu otázok k auditu, hodnotenie rizikovosti a závažnosti identifikovaných chýb a vysvetlenie prístupu v zmysle VDA 6.5.

Obsah kurzu:

 • Vysvetlenie účelu auditov produktu - väzba na požiadavky zákazníka a IATF 16949:2016
 • Priebeh auditu výrobku, správny odber vzoriek
 • Katalóg otázok k auditu
 • Metodiky auditu
 • Ako súčasť kurzu navrhujeme vykonať aj praktický tréning vo výrobe - priame vykonanie auditu vybraných produktov.
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu. 

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.