Kurz FMEA - analýza možných chýb a dôsledkov

Cieľom FMEA je už vo fáze vývoja definovať možné poruchy vzhľadom k funkčným požiadavkám, odhadnúť pravdepodobnosť výskytu príčin porúch a ich detekcie a prijať opatrenia na najvýznamnejšie riziká.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu budú oboznámení so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA a so samotnou metodikou FMEA - s identifikáciou možných porúch, dôsledkov porúch a ich možných príčin vrátane využívania jednotlivých nástrojov pre ich správnu identifikáciu. Súčasťou kurzu je taktiež využitie FMEA pre identifikáciu zvláštnych charakteristík/znakov produktu.

Obsah kurzu:

 • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
 • Ciele a metodika
 • FMEA produktu a procesu
 • Identifikácia zvláštnych znakov
 • Určenie miery rizika
 • Väzba na plány kontroly a riadenia
 • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich efektívnosti
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle, ale aj mimo neho, nakoľko uvedená metodika zaznamenáva stále zvýšujúce sa uplatnenie aj v ostatných sektoroch.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu budú oboznámení so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA a so samotnou metodikou FMEA - s identifikáciou možných porúch, dôsledkov porúch a ich možných príčin vrátane využívania jednotlivých nástrojov pre ich správnu identifikáciu. Súčasťou kurzu je taktiež využitie FMEA pre identifikáciu zvláštnych charakteristík/znakov produktu.

Obsah kurzu:

 • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
 • Ciele a metodika
 • FMEA produktu a procesu
 • Identifikácia zvláštnych znakov
 • Určenie miery rizika
 • Väzba na plány kontroly a riadenia
 • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich efektívnosti
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle, ale aj mimo neho, nakoľko uvedená metodika zaznamenáva stále zvýšujúce sa uplatnenie aj v ostatných sektoroch.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.