Kurz MSA - Spôsobilosť meracích systémov

Praktický návod na využitie metód určovania spôsobilosti meracích systémov v súlade s požiadavkami IATF 16949.

Kľúčovou otázkou pre riadenie výrobného procesu je kvalita nameraných údajov. Kvalita týchto údajov súvisí so štatistickými vlastnosťami sytému merania, ktoré je možné využívať pre analytické štúdie pre zvýšenie poznatkov o príčinách ovplyvňujúcich proces.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je vysvetliť:

 • vlastnosti systému merania
 • druhy variability v systémoch merania
 • chyby merania ako sú strannosť, stabilita, linearita, opakovateľnosť a reprodukovateľnosť
 • návody pre stanovenie spôsobilosti meracieho systému, vrátane kritérií a posudzovania prijateľnosti meracieho systému

Obsah kurzu:

 • Základné pojmy, účel a terminológia
 • Vývojový diagram použitia analýzy meracích systémov
 • Zdroje variability merania a vplyv na rozhodovanie
 • Popis variability (stabilita, strannosť, linearita, opakovateľnosť a reprodukovateľnosť)
 • Rozlišovacia schopnosť systému merania
 • Stratégia a príprava na posudzovanie systému merania
 • Štúdie spôsobilosti priamo ukazujúceho systému merania/kvantítatívne údaje/
 • Štúdie porovnávacích systémov merania/atributívne, kvalitatívne údaje/
 • Rôzne grafické a analytické metódy

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Kľúčovou otázkou pre riadenie výrobného procesu je kvalita nameraných údajov. Kvalita týchto údajov súvisí so štatistickými vlastnosťami sytému merania, ktoré je možné využívať pre analytické štúdie pre zvýšenie poznatkov o príčinách ovplyvňujúcich proces.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je vysvetliť:

 • vlastnosti systému merania
 • druhy variability v systémoch merania
 • chyby merania ako sú strannosť, stabilita, linearita, opakovateľnosť a reprodukovateľnosť
 • návody pre stanovenie spôsobilosti meracieho systému, vrátane kritérií a posudzovania prijateľnosti meracieho systému

Obsah kurzu:

 • Základné pojmy, účel a terminológia
 • Vývojový diagram použitia analýzy meracích systémov
 • Zdroje variability merania a vplyv na rozhodovanie
 • Popis variability (stabilita, strannosť, linearita, opakovateľnosť a reprodukovateľnosť)
 • Rozlišovacia schopnosť systému merania
 • Stratégia a príprava na posudzovanie systému merania
 • Štúdie spôsobilosti priamo ukazujúceho systému merania/kvantítatívne údaje/
 • Štúdie porovnávacích systémov merania/atributívne, kvalitatívne údaje/
 • Rôzne grafické a analytické metódy

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.