Kurz 3 metodiky - PPAP, APQP a FMEA

Súčasťou požiadaviek kladených na dodávateľov v automobilovom priemysle je aplikácia metód progresívneho plánovania kvality ako nástroja pre zabezpečenie realizácie produktu.

APQP stanovuje postupy a metodiky pre plánovanie kvality. Cieľom FMEA je už vo fáze vývoja nového výrobku definovať všetky možné chyby súvisiace s daným výrobkom/procesom a pre potenciálne najrizikovejšie chyby realizovať preventívne opatrenia.
Cieľom PPAP je zabezpečiť to, že:

 • organizácia rozumie požiadavkám zákazníka vo vzťahu k špecifikám a záznamom o technickom návrhu
 • proces má potenciál vyrábať výrobky tak, že budú naplnené požiadavky v reálnom objeme výroby a pri dohodnutej rýchlosti výroby

Cieľ kurzu:

Účastníci sa oboznámia s postupmi podľa príručky APQP, so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA a prierezovo so všetkými dotknutými procesmi v organizácii. Účastníci kurzu sa naučia  dve základné metodiky aplikované pre uvoľnenie výrobného procesu a produktu a to podľa smernice zväzu nemeckého automobilového priemyslu VDA 2- „zabezpečovanie kvality dodávok“ a podľa manuálu rady QS-9000 tzv. PPAP – „Proces schvaľovania dielov k výrobe“.

Obsah kurzu:

 • Plánovanie a definovanie programu
 • Návrh a vývoj výrobku a procesu (vrátane metodiky pre tvorbu plánu regulácie)
 • Validácia výrobku a procesu
 • Spätná väzba - posudzovanie a nápravné opatrenia
 • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
 • Ciele a metodika
 • FMEA procesu a návrhu
 • Určenie miery rizika
 • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinností
 • Väzby na systémy manažérstva kvality pre automobilový priemysel
 • Výber dodávateľov/kvalitatívna spôsobilosť
 • Požiadavky na proces PPAP/PPF
 • Oblasť použitia PPAP/PPF
 • Úrovne predkladania/voľba úrovní predkladania 
 • Status uvoľnenia
 • Dokumenty v procese PPAP (správy, formuláre)
 • Zabezpečovanie kvality produku v sériových dodávkach 
 • Dohoda o zabezpečovaní kvality
 • Praktická aplikácia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle a majú záujem zvýšiť si odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

 

APQP stanovuje postupy a metodiky pre plánovanie kvality. Cieľom FMEA je už vo fáze vývoja nového výrobku definovať všetky možné chyby súvisiace s daným výrobkom/procesom a pre potenciálne najrizikovejšie chyby realizovať preventívne opatrenia.
Cieľom PPAP je zabezpečiť to, že:

 • organizácia rozumie požiadavkám zákazníka vo vzťahu k špecifikám a záznamom o technickom návrhu
 • proces má potenciál vyrábať výrobky tak, že budú naplnené požiadavky v reálnom objeme výroby a pri dohodnutej rýchlosti výroby

Cieľ kurzu:

Účastníci sa oboznámia s postupmi podľa príručky APQP, so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA a prierezovo so všetkými dotknutými procesmi v organizácii. Účastníci kurzu sa naučia  dve základné metodiky aplikované pre uvoľnenie výrobného procesu a produktu a to podľa smernice zväzu nemeckého automobilového priemyslu VDA 2- „zabezpečovanie kvality dodávok“ a podľa manuálu rady QS-9000 tzv. PPAP – „Proces schvaľovania dielov k výrobe“.

Obsah kurzu:

 • Plánovanie a definovanie programu
 • Návrh a vývoj výrobku a procesu (vrátane metodiky pre tvorbu plánu regulácie)
 • Validácia výrobku a procesu
 • Spätná väzba - posudzovanie a nápravné opatrenia
 • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
 • Ciele a metodika
 • FMEA procesu a návrhu
 • Určenie miery rizika
 • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinností
 • Väzby na systémy manažérstva kvality pre automobilový priemysel
 • Výber dodávateľov/kvalitatívna spôsobilosť
 • Požiadavky na proces PPAP/PPF
 • Oblasť použitia PPAP/PPF
 • Úrovne predkladania/voľba úrovní predkladania 
 • Status uvoľnenia
 • Dokumenty v procese PPAP (správy, formuláre)
 • Zabezpečovanie kvality produku v sériových dodávkach 
 • Dohoda o zabezpečovaní kvality
 • Praktická aplikácia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle a majú záujem zvýšiť si odbornú kvalifikáciu.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.