DNV.com

Kvalita

Zavedenie systému manažérstva kvality je mocným nástrojom, ktorý môže pomôcť vašej organizácií dosiahnuť jej obchodné ciele. Dôležitým faktorom pre udržateľný rozvoj vášho podnikania sú kompetencie vašich pracovníkov. DNV Akadémia Vám môže pomôcť zvýšiť výkonnosť prostredníctvom vedomostí získaných na našich kurzoch.

Kontakt:

Daniela Matyášová

Training manažérka