Kurz Požiadavky normy ISO 19011:2018

Norma ISO 19011:2018 je medzinárodnou normou, ktorá poskytuje návod a zásady auditovania, vedenia auditov a realizácie auditov systému manažérstva.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu sa detailne oboznámia s požiadavkami normy ISO 19011:2018 a so zmenami v porovnaní s normou ISO 19011:2012.

Obsah kurzu: 

 • Oboznámenie sa s predmetom, cieľmi a metodikami auditu
 • Zásady a definície z normy ISO 19011:2018
 • Zmeny oproti norme ISO 19011:2012
 • Techniky auditovania, psychologické aspekty auditu
 • Význam a prínos procesných auditov
 • Riešenie najčastejších problémov pri audite a praktické cvičenia
 • Diskusia

Kurz je určený:  

Pre všetkých interných a externých audítorov. 

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu sa detailne oboznámia s požiadavkami normy ISO 19011:2018 a so zmenami v porovnaní s normou ISO 19011:2012.

Obsah kurzu: 

 • Oboznámenie sa s predmetom, cieľmi a metodikami auditu
 • Zásady a definície z normy ISO 19011:2018
 • Zmeny oproti norme ISO 19011:2012
 • Techniky auditovania, psychologické aspekty auditu
 • Význam a prínos procesných auditov
 • Riešenie najčastejších problémov pri audite a praktické cvičenia
 • Diskusia

Kurz je určený:  

Pre všetkých interných a externých audítorov. 

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.