Kurz Vedúci/externý audítor ISO 9001:2015 - CQI and IRCA

Vedúci audítor registrovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors) získavá celosvetovo uznávaný certifikát pre vykonávanie externých auditov.

Päťdňový intenzívny kurz, ktorý vám poskytne znalosti a zručnosti potrebné na organizovanie a vedenie auditov systému riadenia kvality.

CQI IRCA No: 17898

Tento kurz je navrhnutý tak, aby účastníkom poskytoval vedomosti a zručnosti potrebné na vykonávanie prvého, druhého a tretieho auditu systémov manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 v súlade s pokynmi uvedenými v norme ISO 19011 pre audity prvej a druhej, ako aj požiadavky ISO 17021 na audity tretích strán.

Pre registráciu a viac informácií kliknite na miesto kurzu.

Päťdňový intenzívny kurz, ktorý vám poskytne znalosti a zručnosti potrebné na organizovanie a vedenie auditov systému riadenia kvality.

CQI IRCA No: 17898

Tento kurz je navrhnutý tak, aby účastníkom poskytoval vedomosti a zručnosti potrebné na vykonávanie prvého, druhého a tretieho auditu systémov manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 v súlade s pokynmi uvedenými v norme ISO 19011 pre audity prvej a druhej, ako aj požiadavky ISO 17021 na audity tretích strán.

Pre registráciu a viac informácií kliknite na miesto kurzu.