Kurz Interný audítor podľa normy ISO/TS 22163:2017

Norma ISO/TS 22163 je založená na medzinárodnej norme ISO 9001 a rozširuje túto normu o špecifické požiadavky železničného priemyslu. Jej cieľom je zvýšiť kvalitu a spoľahlivosť vyrábaných koľajových vozidiel a ich komponentov zlepšením celého dodávateľského reťazca.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť pre vykonávanie interných auditov podľa normy ISO/TS 22163 tým, že se podrobne zoznámia s požiadavkami tejto normy, s jej rozdielmi oproti norme ISO 9001:2015 a so zásadami auditovania podľa normy ISO/TS 22163.

Obsah kurzu:

 • Oboznámenie s normou ISO/TS 22163 a výklad jej požiadaviek
 • Rozdiely medzi normou ISO/TS 22163 a normou ISO 9001:2015 
 • Rámcová štruktára (HLS) novej revízie normy
 • Vysvetlenie hlavných prvkov normy ISO/TS 22163 – systém manažérstva kvality, zodpovednosť manžmentu, riadenie zdrojov, realizácia produktu, meranie, analýza a zlepšovanie
 • Účel vykonávania interných auditov 
 • Plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, vypracovanie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Formulácia zistení z auditu
 • Riešenie zistených nezhôd
 • Úloha a prínos interného audítora
 • Precvičenie efektívneho vedenia auditu
 • Psychologické aspekty auditu 
 • Riešenie cvičení 
 • Vykonanie záverečného testu

Kurz je určený pre:

Pre všetkých interných audítorov kvality podľa ISO 9001:2015, ktorí chcú získať kvalifikáciu pre vykonávanie interných auditov podľa normy ISO/TS 22 163.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť pre vykonávanie interných auditov podľa normy ISO/TS 22163 tým, že se podrobne zoznámia s požiadavkami tejto normy, s jej rozdielmi oproti norme ISO 9001:2015 a so zásadami auditovania podľa normy ISO/TS 22163.

Obsah kurzu:

 • Oboznámenie s normou ISO/TS 22163 a výklad jej požiadaviek
 • Rozdiely medzi normou ISO/TS 22163 a normou ISO 9001:2015 
 • Rámcová štruktára (HLS) novej revízie normy
 • Vysvetlenie hlavných prvkov normy ISO/TS 22163 – systém manažérstva kvality, zodpovednosť manžmentu, riadenie zdrojov, realizácia produktu, meranie, analýza a zlepšovanie
 • Účel vykonávania interných auditov 
 • Plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, vypracovanie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Formulácia zistení z auditu
 • Riešenie zistených nezhôd
 • Úloha a prínos interného audítora
 • Precvičenie efektívneho vedenia auditu
 • Psychologické aspekty auditu 
 • Riešenie cvičení 
 • Vykonanie záverečného testu

Kurz je určený pre:

Pre všetkých interných audítorov kvality podľa ISO 9001:2015, ktorí chcú získať kvalifikáciu pre vykonávanie interných auditov podľa normy ISO/TS 22 163.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.