Kurz Výklad požiadaviek normy ISO 9001:2015

Zoznámte sa s normou ISO 9001:2015.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú prehľad o požiadavkách normy ISO 9001:2015. Získajú vedomosti o praktickom použití systému managementu rizík a jeho využití pri riadení strát v spojení s identifikáciou procesu a ich monitorovaním. Pochopia normu ISO 9001:2015 ako návod a nástroj na riadenie strát a rizík.

Obsah kurzu:

  • Prehľad a výklad požiadaviek normy ISO 9001
  • Rámcová štruktúra (High Level Structure) novej revízie normy
  • Cvičenia, vykonanie záverečného  testu
  • Diskusia

Kurz je určený:

Pre manažérov kvality, interných audítorov, externých poradcov v systémoch manažérstva a všetkých, ktorí so systémami manažérstva pracujú a potrebujú detailne poznať požiadavky normy ISO 9001.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu získajú prehľad o požiadavkách normy ISO 9001:2015. Získajú vedomosti o praktickom použití systému managementu rizík a jeho využití pri riadení strát v spojení s identifikáciou procesu a ich monitorovaním. Pochopia normu ISO 9001:2015 ako návod a nástroj na riadenie strát a rizík.

Obsah kurzu:

  • Prehľad a výklad požiadaviek normy ISO 9001
  • Rámcová štruktúra (High Level Structure) novej revízie normy
  • Cvičenia, vykonanie záverečného  testu
  • Diskusia

Kurz je určený:

Pre manažérov kvality, interných audítorov, externých poradcov v systémoch manažérstva a všetkých, ktorí so systémami manažérstva pracujú a potrebujú detailne poznať požiadavky normy ISO 9001.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.