Integrované manažérske systémy

Integrované systémy sú veľmi výhodným spôsobom vytvorenia systému riadenia, ktorý zohľadňuje nielen kvalitu výrobkov a služieb, ale aj prístup k životnému prostrediu a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Okrem toho systémový prístup zaručí orientáciu v legislatívnych požiadavkách a ich naplnení, znižuje administratívnu náročnosť a šetrí finančné zdroje.​

DNV Akadémia Vám v oblasti integrovaných manažérskych systémov ponúka kurz: 

Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007

Kurz Interný audítor integrovaného systému QESMS

Kurz Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 9001 a ISO 14001

DNV Akadémia Vám v oblasti integrovaných manažérskych systémov ponúka kurz: 

Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007

Kurz Interný audítor integrovaného systému QESMS

Kurz Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 9001 a ISO 14001

 

DNV PLÁN KURZOV NA ROK 2023