Vedomosti pre Váš rast

Vitajte v Akadémii Business Assurance. Naše školiace služby poskytujú vhľad relevantný pre kontext Vašej spoločnosti v prostredí aktívnej výučby. Staviame na využiteľných vedomostiach, aby sme podporili Vás a Vašu spoločnosť na ceste k certifikácii aj mimo nej.

  • OZNAM: Vážení klienti, prihlasovanie na kurzy sa uzatvára vždy 4 týždne pred konaním daného kurzu. Z tohto dôvodu Vás prosíme o včasnú registráciu na kurzy. Za pochopenie ďakujeme.
  • Naše akadémie, riadené miestnymi manažérmi, poskytujú praktické kurzy presahujúce rámec teórie. Dávame Vám príležitosť učiť sa od ostatných, ktorí žijú Vašimi výzvami. Poznatky získané od našich 70 000 zákazníkov z celého sveta sú súčasťou každého kurzu. Našou silnou stránkou je vedieť, čo sa reálne stane v spoločnostiach akou je tá Vaša. Sme pripravení sa s Vami o túto skúsenosť podeliť.
  • Po absolvovaní kurzu môžete pokračovať v vzdelávaní a uplatniť svoje vedomosti v praxi s prístupom k online nástroju na samohodnotenie. Tento online nástroj umožňuje používateľom vykonávať profesionálne samohodnotenie zamerané na konkrétne normy systému manažérstva a je bezplatný pre všetkých účastníkov kurzov DNV. Bližšie informácie o tomto nástroji nájdete v samostatnej sekcii nižšie.
  • Ponúkame klasické (classroom) kurzy vedené prezenčnou formou, aj vzdialené kurzy. Naše portfólio kurzov siaha od systémov manažérstva a produktovej certifikácie, až po udržateľnosť, dodávateľský reťazec a spoločenskú zodpovednosť, ktoré sú použiteľné pre spoločnosti vo všetkých priemyselných odvetviach. Ponúkame tiež technické a priemyselné kurzy, od zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti potravín až po letectvo, kozmický priemysel, obranu, automobilový priemysel a funkčnú bezpečnosť.
  • Naše školiace služby využívajú zákazníci z celého sveta, keďže sa zameriavame na zlepšenie výkonosti Vášho podnikania. Kurzy sú navrhnuté a dodávané vo Vami preferovanom jazyku, na základe našich hlbokých znalostí v danom odbore, skúseností audítorov a rozsiahlej analýzy dát z auditov