Bezpečnosť

​Implementácia systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci umožňuje Vašej organizácii sledovať a riadiť riziká spojené s pracovným prostredím a tak predchádzať poškodeniu ľudského zdravia pri pracovnom procese.

Kontakt

Martina Erman

Martina Erman

Sales Administrator

 

DNV PLÁN KURZOV NA ROK 2023