Kurz Vedúci/externý audítor SMBOZP podľa požiadaviek ISO 45001:2018 - CQI and IRCA

Kurz je registrovaný riadiacim orgánom IRCA (Medzinárodný register certifikovaných audítorov) a spĺňa časť kvalifikačných požiadaviek pre tých, ktorí sa usilujú o registráciu ako vedúci audítori podľa tejto schémy.

Päťdňový intenzívny kurz, ktorý vám poskytne znalosti a zručnosti potrebné na organizovanie a vedenie auditov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

CQI IRCA No: 1877

Tento kurz je navrhnutý tak, aby účastníkom poskytoval vedomosti a zručnosti potrebné na vykonávanie prvého, druhého a tretieho auditu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018. Odkazuje na normu ISO 19011 návod na auditovanie manažérskych systémov a ISO 17021 - Posudzovanie zhody - Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov riadenia.

Pre registráciu a viac informácií kliknite na miesto kurzu.

Päťdňový intenzívny kurz, ktorý vám poskytne znalosti a zručnosti potrebné na organizovanie a vedenie auditov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

CQI IRCA No: 1877

Tento kurz je navrhnutý tak, aby účastníkom poskytoval vedomosti a zručnosti potrebné na vykonávanie prvého, druhého a tretieho auditu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018. Odkazuje na normu ISO 19011 návod na auditovanie manažérskych systémov a ISO 17021 - Posudzovanie zhody - Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov riadenia.

Pre registráciu a viac informácií kliknite na miesto kurzu.

Voľné termíny a miesta konania

TERMÍNY VENUE REGISTRÁCIA BY POPLATOK KURZU

TERMÍNY

23 septembra 2019

VENUE

REGISTRÁCIA BY

POPLATOK KURZU