Bezpečnosť

​Implementácia systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vašej organizácii umožňuje sledovať a riadiť riziká spojené s pracovným prostredím a tak predchádzať poškodeniu ľudského zdravia pri pracovnom procese. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia zamestnancov je jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa. Pre vyššiu bezpečnosť zamestnancov sú nevyhnutné školenia spojené s témou BOZP, alebo inými príslušnými normami.

DNV Akadémia Vám v oblasti manažérstva bezpečnosti ponúka tieto kurzy: 

Kurz Interný audítor podľa normy OHSAS 18001:2007

Kurz Vedúci/externý audítor OHSAS 18001:2007

Kurz Moderné riadenie bezpečnosti

Kurz SCC - Safety Contractor Checklist

DNV Akadémia Vám v oblasti manažérstva bezpečnosti ponúka tieto kurzy: 

Kurz Interný audítor podľa normy OHSAS 18001:2007

Kurz Vedúci/externý audítor OHSAS 18001:2007

Kurz Moderné riadenie bezpečnosti

Kurz SCC - Safety Contractor Checklist

 

DNV PLÁN KURZOV NA ROK 2023