Energetický manažment

Energetická účinnost je výhodná, ako pre vaše podnikanie, tak aj pre životné prostredie. Prostredníctvom systematického skúmania vašich procesov je možné identifikovať oblasti s nevyužitým potenciálom pre úspory energie.

Kontakt

Martina Erman

Martina Erman

Sales Administrator

 

DNV PLÁN KURZOV NA ROK 2023