Kurz Implementácia systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 je medzinárodná norma, ktorá ponúka systematický postup na zlepšenie energetickej efektívnosti. Implementácia tejto normy pomáha organizáciám lepšie využívať existujúce aktíva riadenou spotrebou energie.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy ISO 50001:2018. Naučia ako implementovať požiadavky normy vo svojej spoločnosti a aj to, ako integrovať normu ISO 50001 do už existujúcich systémov manažérstva.

Obsah kurzu:

 • Výklad požiadaviek normy ISO 50001:2018 - úvod, rozsah, termíny a definície
 • Význam a prínos implementácie systému energetického manažmentu v organizácií
 • Požiadavky na uplatňovanie energetického manažmentu v organizácií
 • Energetická politika a energetické plánovanie
 • Spoločné požiadavky ISO 14001 a ISO 50001
 • Praktické príklady k efektívnemu riadeniu energetického manažmentu v organizácii
 • Praktické príklady integrácie normy ISO 50001 s ostatnými normami systémov manažérstva (napr. s ISO 14001, ISO 45001) 
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorým záleží na zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a tiež tým, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s energiami v rámci vlastnej organizácie.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy ISO 50001:2018. Naučia ako implementovať požiadavky normy vo svojej spoločnosti a aj to, ako integrovať normu ISO 50001 do už existujúcich systémov manažérstva.

Obsah kurzu:

 • Výklad požiadaviek normy ISO 50001:2018 - úvod, rozsah, termíny a definície
 • Význam a prínos implementácie systému energetického manažmentu v organizácií
 • Požiadavky na uplatňovanie energetického manažmentu v organizácií
 • Energetická politika a energetické plánovanie
 • Spoločné požiadavky ISO 14001 a ISO 50001
 • Praktické príklady k efektívnemu riadeniu energetického manažmentu v organizácii
 • Praktické príklady integrácie normy ISO 50001 s ostatnými normami systémov manažérstva (napr. s ISO 14001, ISO 45001) 
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých, ktorým záleží na zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a tiež tým, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s energiami v rámci vlastnej organizácie.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.