Kurz Interný audítor podľa normy ISO 50001:2018

Implementácia normy ISO 50001:2018 pomáha organizáciám lepšie využívať existujúce aktíva prostredníctvom riadenej spotreby energie.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy ISO 50001:2018 a naučia sa vykonávať interné audity podľa uvedenej normy.

Obsah kurzu:

 • Výklad požiadaviek normy ISO 50001:2018 - úvod, rozsah, termíny a definície
 • Požiadavky na uplatňovanie energetického manažmentu v organizácií
 • Všeobecné požiadavky a zodpovednosť manažmentu
 • Energetická politika a energetické plánovanie
 • Vykonávanie  auditov podľa normy ISO 50001:2018
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých zodpovedných pracovníkov, ktorí budú vykonávať interné audity podľa normy ISO 50001 a pre všetkých, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s energiami v rámci vlastnej organizácie.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy ISO 50001:2018 a naučia sa vykonávať interné audity podľa uvedenej normy.

Obsah kurzu:

 • Výklad požiadaviek normy ISO 50001:2018 - úvod, rozsah, termíny a definície
 • Požiadavky na uplatňovanie energetického manažmentu v organizácií
 • Všeobecné požiadavky a zodpovednosť manažmentu
 • Energetická politika a energetické plánovanie
 • Vykonávanie  auditov podľa normy ISO 50001:2018
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Záverečný test

Kurz je určený:

Pre všetkých zodpovedných pracovníkov, ktorí budú vykonávať interné audity podľa normy ISO 50001 a pre všetkých, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s energiami v rámci vlastnej organizácie.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.