Špeciálne kurzy pre potravinársky priemysel

Potravinársky priemysel je sektor, ktorý sa týka, všetkých nás, spotrebiteľov. Jasné kompetencie a neustále vzdelávanie sú jedným z prvých krokov k systematickému prístupu k riadeniu bezpečnosti a udržateľnosti potravinárskeho sektoru.

Kontakt

Martina Erman

Martina Erman

Sales Administrator

 

DNV PLÁN KURZOV NA ROK 2023