Informačná bezpečnosť

Bezpečnosť informácií predstavuje ochranu informácií a informačných systémov pred zneužitím, neoprávneným prístupom, zmenou alebo zničením. IT služby riadené podľa medzinárodných noriem kvality pomôžu zabezpečiť, aby vaše údaje boli správne chránené, bezpečné a k dispozícii.

 

DNV PLÁN KURZOV NA ROK 2023