Informačná bezpečnosť

​Bezpečnosť informácií predstavuje ochranu informácií a informačných systémov pred zneužitím, neoprávneným prístupom, zmenou alebo zničením. IT služby riadené podľa medzinárodných noriem kvality pomôžu zabezpečiť, aby Vaše údaje boli správne chránené, bezpečné a k dispozícii.

DNV Akadémia Vám v oblasti informačnej bezpečnosti ponúka tieto kurzy: 

  • Kurz Interný audítor podľa normy ISO 27001:2013

  • Kurz Vedúci/externý audítor podľa normy ISO 27001:2013

  • Kurz Meranie účinnosti ISMS

  • Kurz Praktické riadenie rizík ISMS

  • Kurz Pravidlá a princípy zavádzania systému riadenia služieb IT podľa ISO/IEC 20000

DNV Akadémia Vám v oblasti informačnej bezpečnosti ponúka tieto kurzy: 

  • Kurz Interný audítor podľa normy ISO 27001:2013

  • Kurz Vedúci/externý audítor podľa normy ISO 27001:2013

  • Kurz Meranie účinnosti ISMS

  • Kurz Praktické riadenie rizík ISMS

  • Kurz Pravidlá a princípy zavádzania systému riadenia služieb IT podľa ISO/IEC 20000

 

DNV PLÁN KURZOV NA ROK 2023