Kurz Vedúci audítor informačnej bezpečnosti informácií podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013

Päťdňový intenzívny kurz, ktorý vám poskytne znalosti a zručnosti potrebné na organizovanie a vedenie auditov systému riadenia bezpečnosti informácií. CQI IRCA No: 17325

Popis:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti potrebné na vykonanie prvého, druhého a tretieho auditu systémov riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO / IEC 27001 (s ISO / IEC 27002), v súlade s ISO 19011 a ISO 17021, podľa potreby.

Tento kurz bol zaregistrovaný a certifikovaný riadiacim orgánom CQI IRCA a spĺňa formálne požiadavky na odbornú prípravu pre jednotlivcov, ktorí sa uchádzajú o registráciu v CQI IRCA alebo iných certifikačných schémach audítorov

CQI IRCA No: 17325

 

Podrobnosti kurzu:


 • Hodnotenie účastníkov prebieha priebežným hodnotením počas celého kurzu a záverečnou písomnou skúškou na konci kurzu (2 hod.).
 • Účastníkom, ktorí úspešne zvládnu priebežné hodnotenie aj záverečný test, bude udelený  “Certifikát o účasti”.
 • Môžete si overiť svoj certifikát CQI IRCA a získať prístup k exkluzívnym zdrojom prostredníctvom stránky www.quality.org 

 

Po úspešnom dokončení budú mať účastníci tieto znalosti a budú vedieť:

 • Vysvetliť účel a obchodné prínosy noriem systému riadenia bezpečnosti informácií, auditov systémov riadenia a certifikácie tretích strán.
 • Vysvetliť úlohu audítora pri plánovaní, vykonávaní, podávaní správ a následnom audite systému riadenia informačnej bezpečnosti a / alebo zisťovaní zhody (alebo inak) s ISO / IEC 27001 (s ISO / IEC 27002) v súlade s ISO 19011 (a ISO 17021, ak je to potrebné).

Kurz je určený pre:

Tento kurz je odporúčaný pre každého, kto plánuje vykonávať interné audity / plánuje sa stať sa externým audítorom systémov riadenia informačnej bezpečnosti.

Predpoklady:

Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu sa očakáva, že budete mať poznatky o:

 • PDCA cykle
 • Systéme informačnej bezpečnosti
 • Požiadavkách normy ISO 27001 a bežne používaných termínoch a definíciách systému riadenia informačnej bezpečnosti, ako je uvedené v ISO 27000, ktoré možno získať absolvovaním kurzu Požiadavky normy ISO 27001:2013.
Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Popis:

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti potrebné na vykonanie prvého, druhého a tretieho auditu systémov riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO / IEC 27001 (s ISO / IEC 27002), v súlade s ISO 19011 a ISO 17021, podľa potreby.

Tento kurz bol zaregistrovaný a certifikovaný riadiacim orgánom CQI IRCA a spĺňa formálne požiadavky na odbornú prípravu pre jednotlivcov, ktorí sa uchádzajú o registráciu v CQI IRCA alebo iných certifikačných schémach audítorov

CQI IRCA No: 17325

 

Podrobnosti kurzu:


 • Hodnotenie účastníkov prebieha priebežným hodnotením počas celého kurzu a záverečnou písomnou skúškou na konci kurzu (2 hod.).
 • Účastníkom, ktorí úspešne zvládnu priebežné hodnotenie aj záverečný test, bude udelený  “Certifikát o účasti”.
 • Môžete si overiť svoj certifikát CQI IRCA a získať prístup k exkluzívnym zdrojom prostredníctvom stránky www.quality.org 

 

Po úspešnom dokončení budú mať účastníci tieto znalosti a budú vedieť:

 • Vysvetliť účel a obchodné prínosy noriem systému riadenia bezpečnosti informácií, auditov systémov riadenia a certifikácie tretích strán.
 • Vysvetliť úlohu audítora pri plánovaní, vykonávaní, podávaní správ a následnom audite systému riadenia informačnej bezpečnosti a / alebo zisťovaní zhody (alebo inak) s ISO / IEC 27001 (s ISO / IEC 27002) v súlade s ISO 19011 (a ISO 17021, ak je to potrebné).

Kurz je určený pre:

Tento kurz je odporúčaný pre každého, kto plánuje vykonávať interné audity / plánuje sa stať sa externým audítorom systémov riadenia informačnej bezpečnosti.

Predpoklady:

Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu sa očakáva, že budete mať poznatky o:

 • PDCA cykle
 • Systéme informačnej bezpečnosti
 • Požiadavkách normy ISO 27001 a bežne používaných termínoch a definíciách systému riadenia informačnej bezpečnosti, ako je uvedené v ISO 27000, ktoré možno získať absolvovaním kurzu Požiadavky normy ISO 27001:2013.
Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.