Other sectors

Bezpečnosť

​Implementácia systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci umožňuje Vašej organizácii sledovať a riadiť riziká spojené s pracovným prostredím a tak predchádzať poškodeniu ľudského zdravia pri pracovnom procese.

Kontakt:

Mobile +421 907 933 115 | Direct +421 2 444 55 282

Poslať email