Certifikácia systémov manažérstva

Management Systems Certification

Kontakt:

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

DNV - Business Assurance je jedným z popredných poskytovateľov akreditovaných certifikačných manažérských systémov. V rámci certifikácie manažérskch systémov ponúkame široké portfólio služieb. Prostredníctvom našej metódy "Risk Based Certification" hodnotíme Váš systém, nakoľko je v súlade s medzinárodnými štandardami a akým spôsobom podporuje riadenie Vašich kľúčových procesov.

Kontakt:

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku