Prečo byť partnerom Business Assurance?

Certifikáty systému manažérstva nie sú rovnocenné. Spoločnosť DNV ponúka viac, ako iba vstupenku na trh. DNV zaujíma k certifikácii skutočne partnerský prístup. Ak sa stanete našim partnerom, nastúpite na cestu vedúcu ku zlepšeniu podniku a k ozajstnej podnikateľskej dokonalosti.

Spoločnosť DNV je jedným z popredných certifikačných orgánov ponúkajúcich to najnovšie v službách certifikácie systémov manažérstva. S viac, ako 70 000 certifikátmi vydanými po celom svete je DNV silným partnerom pri pomoci riadenia systémov manažérstva bezpečnosti, kvality a  životného prostredia. Už roky sme preferovaným certifikačným partnerom spoločností zo zoznamu Fortune 500, tak isto ako stredných a menších firiem.

Vzhľadom k nasledujúcim skutočnostiam sme dobre vybavení uspokojiť požiadavky Vašej organizácie na certifikáciu:

  • Ako štandardný spôsob vykonávania všetkých auditov systémov manažérstva využívame Next GenerationRisk Based Certification™. S naším prístupom k auditom postavenom na hodnotení rizík získate viac, než iba certifikát. Naši audítori tiež vyhodnotia, ako Vaše vedenie pracuje s rizikami, stanovia Vaše silné a slabé stránky a príležitosti k zlepšovaniu.
    Poskytujeme koncepciu „nákupu pod jednou strechou“, tým, že ponúkame výber z množstva certifikačných služieb. Prostredníctvom kombinovanej certifikácie môžeme zvýšiť účinnosť certifikačného procesu vyhodnotením Vášho systému manažérstva podľa niekoľkých noriem.
  • Po celom svete máme svoje  zastúpenia, ktoré Vám môžu poskytnúť lokálne služby. Naši pracovníci hovoria Vašim jazykom a poznajú Vaše miestne potreby, zvyky a trh. Kdekoľvek sa nachádzate, naši audítori sú povinní poznať odbor, v ktorom pôsobíte.
  • Sme jedným z mála svetových certifikačných orgánov aktívne zapojených do vytvárania nových medzinárodných noriem, ako je napríklad norma pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci OHSAS 18001.
  • Sme popredným nezávislým poskytovateľom služieb tretej strany pre činnosti súvisiace so zmenou klímy.

Máme jedny z najprísnejších audítorských školení a kvalifikačných programov v odbore, čo zabezpečuje, že naše služby sú kedykoľvek a kdekoľvek poskytované v najvyššej kvalite. Naši audítori hovoria Vaším jazykom a poznajú Vaše miestne potreby, zvyky a trhy. Poznajú obor, v ktorom pôsobia, a sú vyškolení, aby chápali výzvy, ktorým čelíte a rozumejú Vašim podnikateľským cieľom a procesom Vašej spoločnosti.

 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete

Ako Vám môžeme pomôcť?

Kontaktujte nás