Certifikácia systémov manažérstva

DNV - Business Assurance je jedným z popredných poskytovateľov akreditovaných certifikačných manažérských systémov. V rámci certifikácie manažérskch systémov ponúkame široké portfólio služieb. Prostredníctvom našej metódy "Risk Based Certification" hodnotíme Váš systém, nakoľko je v súlade s medzinárodnými štandardami a akým spôsobom podporuje riadenie Vašich kľúčových procesov.