Potravinársky priemysel

Spotrebitelia považujú bezpečnosť a kvalitu potravín v dnešnej dobe už za samozrejmosť.

S globálnym obchodovaním prichádza taktiež ucelený systém medzinárodného potravinárskeho reťazca, kde každé prepojenie musí byť starostlivo ošetrené. Od prvovýroby až po vlastnú výrobu, balenie, logistiku a distribúciu, vrátane riadenia a sledovateľnosti dodávateľského reťazca sa rieši ako firemná tak aj produktová zodpovednosť.

Bezpečnosť potravín a udržateľnosť je možné zaistiť iba prostredníctvom systematického prístupu a dobre riadeného, transparentného dodávateľského reťazca. Celosvetovo Vám pomáhame zabezpečiť každú časť Vášho potravinárskeho systému prostredníctvom ceritifkácie, overenia, hodnotenia a kurzov.

Ako Vám môžeme pomôcť?

Kontaktujte nás
 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete