Prechod na ISO 22000:2018

Riadenie bezpečnosti potravín

Je čas začať prípravu na prechod z ISO 22000: 2005 na ISO 22000: 2018. V každom štádiu tohto procesu Vám môžeme pomôcť.

Nová verzia normy ISO 22000 bola uverejnená v júni 2018. S jej vydaním bude súčasná norma ISO 22000: 2005 zrušená. Počas trojročného prechodného obdobia od dátumu uverejnenia, musia organizácie, certifikované podľa ISO 22000: 2005, absolvovať certifikáciu v súlade s požiadavkami normy ISO 22000: 2018, aby si udržali platný certifikát.

Cieľom ISO 22000 je zjednotiť požiadavky riadenia bezpečnosti potravín na globálnej úrovni. Norma prispieva k zabezpečeniu bezpečnosti potravín v celom dodávateľskom reťazci - od fázy poľnohospodárskej výroby až do okamihu, kedy sa produkt dostane na stôl spotrebiteľa. Norma nešpecifikuje konkrétne kritériá týkajúce sa účinkov opatrení v oblasti bezpečnosti potravín a nie je ani normatívna v oblasti návrhu systému manažérstva.


Kľúčové zmeny v ISO 22000: 2018 


Norma ISO 22000: 2018 je založená na HLS štruktúre, ktorá je spoločná pre všetky normy ISO, ako napr. ISO 9001 a ISO 14001, čo uľahčuje jej integráciu s inými systémami manažérstva.

Užívatelia, oboznámení s normou ISO 22000: 2005, si všimnú, že väčšina jej požiadaviek bola prevzatá aj do revízie ISO 22000: 2018. Napriek tomu, sa v nej objavujú nové alebo revidované požiadavky. Niektoré zmeny vyplývajú zo zavedenia HLS štruktúry, zatiaľ čo iné sú špecifické pre riadenie bezpečnosti potravín. Viac informácií o zmenách nájdete tu.


Začnite proces prechodu na novú revíziu

Odporúčame Vám začať prípravu čo najskôr a starostlivo naplánovať potrebné zmeny v systéme manažérstva. 


Odporúčané kroky: 

  • Zoznámte sa s obsahom a požiadavkami ISO 22000: 2018. Normu je možné zakúpiť od ISO a od národných dodávateľov noriem. Súčasní používatelia ISO 22000:2005 by sa mali zamerať najmä na zmeny požiadaviek.
    Zabezpečte, aby boli príslušní pracovníci organizácie riadne vyškolení a pochopili požiadavky a podstatné zmeny.
  • Identifikujte rozdiely, ktoré je potrebné riešiť, aby boli splnené požiadavky a vytvorte plán implementácie.
  • Vykonajte potrebné činnosti a aktualizujte Váš systém manažérstva tak, aby spĺňal nové požiadavky.
  • Účinnosť činností by sa mala hodnotiť ako súčasť interných auditov a v prípade potreby podniknúť ďalšie kroky.

Naši audítori už sú pripravení: majú úplný obraz o zmenách a vedia, čo je potrebné spraviť pre prechod z normy ISO 22000: 2005 na ISO 22000: 2018. Ponúkame podporu vo všetkých fázach prechodného procesu - od prípravnej fázy, cez hodnotenie úrovne pripravenosti až po efektívne ukončenie procesu.


 Akú podporu ponúka spoločnosť DNV GL?

  • Webináre, e-learning, checklisty na nezávislé použitie atď., ktoré sú zdrojom poznatkov o norme, jej obsahu a najdôležitejších zmenách vo vzťahu k ISO 22000: 2005, procese prechodu atď.
  • Otvorené alebo inhouse kurzy - ich účelom je prehĺbiť poznatky o obsahu a zmenách v požiadavkách normy, ako aj o krokoch, ktoré je potrebné podniknúť v prechodnom období.
  • GAP analýza – služba poskytujúca detailné informácie o stave  zhody s požiadavkami revidovanej normy.   Výsledky tejto analýzy umožnia Vašej organizácii pochopiť, v ktorých častiach systém vyhovuje požiadavkám novej normy,  prípadne kde je nevyhnutná korekcia, a aké nápravné opatrenia je nutné prijať, aby organizácia dosiahla súlad a bola pripravená na samotný audit podľa revidovanej normy.
  • Transition audity
 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete