Certifikačný proces

Kombinovaná certifikácia

Kombinovaná certifikácia je spôsob certifikácie vášho systému manažérstva podľa viacerých noriem súčasne.

Jeden integrovaný systém

Aj napriek tomu, že sa jednotlivé normy systému manažérstva vzťahujú k rôznym oblastiam, často majú vysoký stupeň kompatibility. Mnoho organizácií sa rozhodne budovať svoj systém manažérstva do jedného integrovaného systému pokrývajúceho oblasti ako kvalita, bezpečnosť a životné prostredie. Vďaka integrácii niekoľkých noriem do jedného systému manažérstva sa môžete vyhnúť duplicite práce.

Všetky kritické oblasti v jednom audite

Vďaka integrovanému systému manažérstva sa Vám zjednoduší aj vaša dokumentácia, nakoľko nebudete musieť pripravovať kompletnú sadu dokumentácie pre každú normu. Či už si vyberiete integrovaný systém, alebo sa rozhodnete vybudovať paralelné systémy manažérstva pokrývajúce jednotlivé oblasti, všetky kritické oblasti vašej organizácie možno hodnotiť a certifikovať v jednom kombinovanom certifikačnom audite.

Pridaná hodnota certifikácie

Súčasná certifikácia systémov manažérstva ušetrí váš čas, úsilie, investície a zároveň zvýši efektivitu vášho systému manažérstva. Ponúkame Vám služby kombinovanej certifikácie, aby sme zabezpečili nákladovo efektívne audity s pridanou hodnotou počas celého procesu certifikácie.