Food and beverage

Supply Chain Management

Efektívne riadenie dodávateľského reťazca má zásadný význam pre zaistenie bezpečnosti potravín. Každý článok reťazca ovplyvňuje kvalitu konečného výrobku.

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Email

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku