ISO 28000

Certifikát ISO 28000 preukazuje, že váš systém manažérstva bol porovnávaný s normou najlepších postupov pre bezpečnosť dodávateľského reťazca a bol uznaný vyhovujúcim. Certifikát zaručuje, že aktívne riadite riziká v rámci dodávateľského reťazca s cieľom zníženia a prevencie strát.

Čo je norma ISO 28000?
Norma ISO 28000 bola vydaná v roku 2007. Išlo o prvú medzinárodnú normu pojednávajúcu o bezpečnostných rizikách dodávateľského reťazca.

Účelom tejto normy je poskytnúť rámec osvedčených postupov a praktík s cieľom znížiť riziká pre ľudí a nákladov v rámci dodávateľského reťazca. Zaoberá sa potenciálnymi bezpečnostnými problémami vo všetkých fázach procesu dodávania, konkrétne v oblasti logistiky, zameraných na hrozby ako je terorizmus, podvody a pirátstvo. Tiež sa zameriava na zmierňovanie následkov bezpečnostných incidentov.

Štruktúra normy ISO 28000 je podobná štruktúre normy ISO 14001 a taktiež má spoločné prvky s ostatnými významnými normami systémov manažérstva, ako je ISO 9001. To je výhodou pre organizácie, ktoré sa snažia o integrovanie bezpečnostných aspektov do svojho existujúceho systému manažérstva.

Aké sú bezpečnostné riziká v rámci dodávateľského reťazca?
Norma sa zameriava na aktívne riadenie a znižovanie rizík. Aspekty kritické pre bezpečnosť dodávateľského reťazca môžu zahŕňať financovanie, výrobu, správu informácií a dopravu, tranzitné skladovanie a skladovanie tovaru.

Norma je použiteľná pre organizácie všetkých veľkostí v oblasti výroby, služieb, skladovania alebo prepravy v akejkoľvek fáze výroby alebo dodávateľského reťazca.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Prvým krokom k certifikácii treťou stranou je implementovať efektívny systém manažérstva v súlade s požiadavkami normy.

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii

 

Pre viac informácií:

  Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Krátky sprievodca udržateľnosťou

  Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification

Udržateľný systém manažérstva

 

Nové revízie noriem ISO 2015