Riešenia zeleného a účinného dodávateľského reťazca

Uhlíková stopa výrobku odráža pôsobenie firmy na životné prostredie. Znižovanie emisií je prínosné nielen pre spoločnosť, ale má aj pozitívny vplyv na zisk a dobré meno firmy .

Klimatická zmena sa stala jednou z najdôležitejších výziev pre medzinárodnú spoločnosť, podnikateľský svet i jednotlivých občanov. Jedným z dôvodov tejto zmeny je rastúce vypúšťanie oxidu uhličitého (CO2) do ovzdušia a vplyv na klímu. Zisťovanie množstva, analýza a znižovanie uhlíkovej stopy je kľúčovým nástrojom prevencie nárastu objemu CO2.

Je veľa dôvodov, prečo firmy mapujú vplyv uhlíka v celom dodávateľskom reťazci. Podniky si začínajú uvedomovať, že dobré pôsobenie na životné prostredie môže mať pozitívny vplyv na ich zisky, dobré meno i na spoločnosť ako celok. Zelené dodávateľské reťazce znižujú náklady a sú účinnejšie a aktívnejšie. Obmedzenie podielu na globálnej klimatickej zmene  je extra bonus. Znalosť celkovej uhlíkovej stopy vašej firmy Vám umožní urobiť účinné kroky na zníženie ako vášho podielu na klimatickej zmene tak aj podielu dodávateľského reťazca.

 Prínos pre vašu spoločnosť

V dnešnej dobe globálneho trhu, je dôležité, aby boli podniky schopné čeliť  rastúcemu záujmu o udržateľný rozvoj, a to ako zo strany spotrebiteľov, tak i zákazníkov. Zelený a účinný dodávateľský reťazec vytvára pridanú hodnotu pre Vašu spoločnosť na základe:

  • Zlepšenia mena spločnosti a povesti Vašej značky
  • Preukázania záväzku voči životnému prostrediu a udržateľnosti
  • Dosiahnutia účinnosti a zníženia nákladov

Ako Vám môžeme pomôcť

Spoločnosť DNV poskytuje prostredníctvom  riešení zeleného a účinného dodávateľského reťazca jedinečnú kombináciu manažérskych, technických a ekologických odborných znalostí.

Prostredníctvom našej služby zeleného a účinného dodávateľského reťazca poskytneme vašej firme multidisciplinárny prístup a najmodernejšie služby vychádzajúce z overených technických hodnotení.

Naša odbornosť

Spoločnosť DNV je akreditovaná na základe rámcového dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) ako Určená prevádzková jednotka (DOE – Designated Operational Entity) podľa mechanizmu čistého rozvoja (CDM). Boli sme prvou určenou prevádzkovou jednotkou akreditovanou vo všetkých hlavných odboroch CDM. Do konca roka 2006 sme vyhodnotili vyše 500 projektov vo všetkých hlavných priemyselných odvetviach  vo viac ako 50 krajinách. Naši odborníci na klimatickú zmenu  majú rozsiahle odborné skúsenosti s overovaním a certifikáciou skleníkových plynov, kombinované so znalosťami  konkrétnych odvetví. Ako popredný, nezávislý overovateľ skleníkového 

More information

  Green & Efficient Supply Chain Solutions

Green & Efficient Supply Chain Solutions

Download our flyer