Other sectors

Informačná bezpečnosť

Bezpečnosť informácií predstavuje ochranu informácií a informačných systémov pred zneužitím, neoprávneným prístupom, zmenou alebo zničením. IT služby riadené podľa medzinárodných noriem kvality pomôžu zabezpečiť, aby vaše údaje boli správne chránené, bezpečné a k dispozícii.

Kontakt:

Mobile +421 907 933 115 | Direct +421 2 444 55 282

Poslať email