Other sectors

Špeciálne kurzy pre železničný priemysel

IRIS je medzinárodnou normou určenou pre výrobcov železničných komponentov. Implementácia a certifikácia podľa normy IRIS zaručuje dosiahnutie štandardu kvality.

Kontakt:

Martina Erman

Sales Administrator