Skip to content

Certifikačný proces

Prečo certifikovať manažérske systémy?

​Firmy dnes, bez ohľadu na veľkosť, čelia rastúcim požiadavkám na ziskovosť, kvalitu a lepšie technológie, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju. Aby bolo možné premeniť tieto tlaky na konkurenčnú výhodu, je potrebné vytvoriť účinný manažérsky systém, ušitý na mieru Vašim procesom, neustále ho zlepšovať a udržiavať a tak zvyšovať efektivitu Vašich činností.

Kontrola zo strany zúčastnených nebola nikdy tak silná a podrobná ako dnes. Zatiaľ čo obchod medzi firmami akceptuje riadené riziko, spoločnosť a spotrebitelia čím ďalej tým viac smerujú k nulovej tolerancií rizík. Zákonodarné orgány a inštitúcie na to reagujú prísnejšími, ucelenejšími predpismi a požiadavkami na podrobné hlásenia. V dôsledku toho sú firmy nútené prispôsobiť sa novej skutočnosti, kde sa zhoda s právnymi a zákonnými predpismi stáva minimálnou normou. Firmy, ktoré chcú vyniknúť, reagujú na nové podmienky tím, že idú v rámci konkurenčnej stratégie ďalej, ako normy prikazujú. V tomto scenári sa riadenie rizík stáva základom podnikateľských a riadiacich procesov ako spôsob, ako zostať v čele súťaže.

Prečo zavádzať systém manažérstva? 

Ako si spoločnosť poradí s množstvom úloh, ktorým čelí? Spoločnosti vytvárajú procesy a normy pre svoje pôsobenie, podľa nich merajú a plnia tieto úlohy; integrujú podnikateľské zásady do systému manažérstva.

Niektoré spoločnosti sa prikláňajú k holistickému prístupu a spájajú spolu záležitosti kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia do jedného systému. Každopádne mnoho spoločnosti nedokáže využiť svoje systémy manažérstva naplno, pretože ich skôr považujú za nástroj k udržaniu daného stavu, ako za prostriedok zmeny a zlepšovania.

Napriek tomu účinný systém manažérstva musí pridať firme na hodnote, minimálne tým, že sa činnosti vykonávajú lepšie, lacnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Hlavné normy pre systémy manažérstva kladú dôraz na trvalé zlepšovanie. Zavedenie systému manažérstva Vám dáva príležitosť zamerať sa na optimalizáciu oblastí, ktoré sú dôležité pre vaše zainteresované strany.

Prečo si nechať svoj systém manažérstva certifikovať? 

Existuje veľa dôvodov, prečo by si mala spoločnosť nechať certifikovať svoj systém manažérstva certifikačným orgánom, ako treťou stranou. Prvým silným motivačným faktorom je často vstupenka na trh. Ďalším dôvodom môžu byť zákonné požiadavky globalizácie, s ich trvaním na dokonalejších procesoch a presnejšej zodpovednosti za chovanie podniku voči zúčastneným. V týchto prípadoch majú spoločnosti záujem o nezávislé zhodnotenie a certifikáciu svojich systémov manažérstva, ako prostriedku na dokázanie zhody.

Najpresvedčivejším dôvodom však môže byť, že vrcholové vedenie vidí pridanú hodnotu v tom, že si nechá treťou stranou so zvučným menom vykonať nezávislý audit, nahlásiť výsledky a nechať si ich zdokumentovať vystavením certifikátu. Vedenie potrebuje byť na čele hry a nemôže si dovoliť, aby hodnotu jeho značky znehodnotili udalosti spôsobené nedostatočnou kontrolou.

V dnešnej dobe sú všetky spoločnosti vystavené omnoho vyššej úrovni skúmania zo strany zúčastnených. Transparentnosť s ohľadom na to, akú stopu zanecháte na životnom prostredí, ako bezpečne riadite svoje činnosti a ako trvale zlepšujete kvalitu, patrí dnes s požiadavkám, ktorým podniky čelia po celom svete. Komunikácia o tom, ako riadite svoje riziká je teda kľúčom k vybudovaniu dôvery a dôveryhodnosti.

Zavedenie a certifikácia Vášho systému manažérstva oznamuje Vaším zúčastneným, že ste sa vydali na cestu trvalého zlepšovania svojich činností. Externé vyhodnotenie pomáha firmám trvale zlepšovať svoje stratégie, činnosti a úrovne služieb. Výber správneho certifikačného orgánu Vám zaručuje objektívne hodnotenie treťou stranou a porovnanie Vášho systému manažérstva.

Tým, že sa dostanete až za certifikáciu zhody, na cestu, kde prístup vychádza z rizík. Tým, že sa zameriate na riziká, ktoré predstavujú najväčšie výzvy, budete zberať plody toho, že ste sa vydali na cestu trvalého zlepšovania.