Certifikačný proces

Použitie certifikačných značiek

Certifikácia podľa medzinárodných alebo národných noriem prevedená  DNV (nezávislou treťou stranou) preukazuje váš záväzok k neustálemu zlepšovaniu a trvalej udržateľnosti podnikania. Tento úspech je viac než len „vstupenka do podnikania“. Je to niečo, na čo ste hrdí. Tým, že trhu dávate na vedomie váš záväzok, posilňujete dôveru zainteresovaných strán a súčasne dôveru v značku spoločnosti.  Organizácie, cerifikované DNV, sú oprávnené používať DNV certifikačnú značku, ktorá je navrhnutá, aby Vám pomohla dať jasne a viditeľne najavo váš záväzok trhu. Vašu certifikačnú značku môžete použiť na väčšine miest, od marketingových materiálov po firemné budovy.

Typický príklad vzhľadu certifikačnej značky pre certifikáciu systému manažérstva: 


Certmark-179x169


Certifikačná značka DNV – Business Assurance pre systémy manažérstva nesmie byť používaná spôsobom, ktorý by naznačoval, že je certifikovaný daný produkt alebo služba. Aby sa predišlo mylnému výkladu, vyššie uvedená certifikačná značka nesmie byť používaná na:

  • výrobkoch a baleniach výrobkov (ani na lepiacich páskach)
  • výrobkovej dokumentácii (napr. technickej špecifikácii a katalógových stránkach výrobkov)
  • certifikátoch, prehláseniach o zhode, správach atď., ako sú výstupy z poskytovaných služieb (napr. testovacie a kalibračné činnosti, inšpekcie, hodnotenia atď.)

Použitie DNV nápisu – alternatíva k certifikačnej značke

Alternatívu k používaniu certifikačnej značky predstavuje používanie nápisu. Vo všeobecnosti ho môžeme použiť všade tam, kde aj certifikačnú značku. Nápis sa používa hlavne v prípadoch, kedy nie je možné použiť certifikačnú značku, ale napriek tomu chcete o certifikácii informovať.

Typický príklad nápisu pre certifikáciu systémov manažérstva:  


MSC certmark 217

DNV vytvorila manuál pre používanie certifikačných značiek a nápisov, ktorý je klientom distribuovaný súčasne s vystaveným certifikátom.

Ako Vám môžeme pomôcť?

Kontaktujte nás