Skip to content

Prechod na normu ISO 45001

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Začnite s prípravou na prechod z normy OHSAS 18001 na normu ISO 45001. DNV GL vám môže pomôcť s prechodom v niekoľkých krokoch.

Dlhoočakávaná norma ISO 45001 bola konečne vydaná 12 marca 2018. Po tomto finálnom vydaní normy spoločnosti certifikované podľa OHSAS 18001 budú mať 3 ročné prechodové obdobie – do 11.3.2021 musia byť všetky aktuálne OHSAS certifikáty prevedené na ISO 45001.

Hlavné zmeny v norme ISO 45001

Norma ISO 45001 nasleduje High Level Structure (HLS), spoločnú pre všetky normy ISO.

ISO 45001 sa stáva normou ISO, uznávanou medzinárodnou normou. Nasleduje rovnakú štruktúru ako ostatné normy ISO, teda ISO 9001 a ISO 14001, a teda ju bude možné jednoduchšie integrovať s ostatnými manažérskými systémami

Užívatelia, ktorí poznajú normu OHSAS 18001 zistia, že väčšina požiadaviek OHSAS sa premieta aj v novej ISO 45001. Existujú tu však aj niektoré nové a revidované požiadavky. Niektoré zmeny sú vyvolané štruktúrou HLS, ale najviac existujú niektoré, ktoré sú špecifické pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci (BOZP). Zistite viac o zmenách tu.

Začnite s procesom prechodu

Naši audítori sú pripravení a majú prehľad o zmenách a požiadavkách, ktoré je potrebné implementovať pri prechode z OHSAS 18001 na ISO 45001. DNV GL Vám môže pomôcť vo viacerých fázach prechodu, aby ste sa mohli začať pripravovať, posudzovať úroveň pripravenosti a efektívne dokončiť prechod.

Doporučujeme využiť:
  • Samoštúdium, vrátane webových seminárov a checklistov
  • Verejných a inhouse školení venovaných tejto téme. Prehľad školení nájdete tu
  • Rozdielovú GAP analýzu Vášho súčasného stavu pripravenosti voči novým požiadavkám ISO 45001

Sú organizácie pripravené na ISO 45001?

DNV GL ViewPoint Espresso prieskumy sa zamerali na zmonitorovanie pripravenosti organizácií v konkrétnych oblastiach, kde dochádza k zmenám v nových normách ISO. Prieskumy naznačujú, že väčšina z opýtaných ma isté medzery. Najzásadnejšie z toho, čo prieskumy ukázali pri spoločnostiach certifikovaných OHSAS:

  • 5.1: Leadership a zodpovednosť manažmentu – Tento nový článok vyžaduje od top manažmentu preukázať vodcovskú rolu a prevzatie zodpovednosti za systém manažérstva BOZP organizácie. V našom prieskume 39% uvádza, že sú kompatibilní, zatiaľ čo 46% je celkom vyhovujúci. Iba 4% naznačuje, že nemá žiadnu alebo veľmi nízku úroveň zhody.
  • 7.4: Komunikácia – Tento článok vyžaduje od organizácie vymedzenie internej a externej komunikácie, vrátane toho čo, kedy, ako, s kým a komu komunikovať. 21% uviedlo, že sú v súlade, 51% je celkom vyhovujúcich, zatiaľ čo 11% nemá žiadnu alebo veľmi nízku úroveň zhody.