IATF 16949

IATF 16949 je medzinárodný štandard pre systémy manažérstva kvality v automobilovom priemysle.

Certifikácia IATF 16949 garantuje dôveryhodnosť  a spoľahlivosť  firmy ako dodávateľa a poskytuje spoločnosti konkurenčnú výhodu v prípade získavania kontraktov na lokálnej rovnako ako aj globálnej úrovni.
IATF 16949 certifikát potvrdzuje, že vaša spoločnosť bola auditovaná podľa požiadaviek tohto štandardu a príslušné špecifické požiadavky zákazníkov sú plnené.


Čo  je  IATF 16949?IATF 16949 bola vyvinutá poprednými svetovými  výrobcami vozidiel. Technická špecifikácia je založená na požiadavkách normy  ISO 9001 a národných štandardov kvality v rámci automobilového sektoru a môže byť  integrovaná spolu s ďalšími už  implementovanými systémami. Norma platí pre všetkých výrobcov v automobilovom  dodávateľskom reťazci - pre osobné automobily a ich diely, komponenty alebo systémy. Posledná revízia normy IATF 16949 bola vydaná v júni 2009.Prečo certifikácia podľa IATF 16949?Certifikácia systému manažérstva kvality podľa požiadaviek technickej špecifikácie  IATF 16949 preukazuje na jednej strane záväzok ku kvalite produktu rovnako ako zhodu so špecifickými požiadavkami zákazníka.  Štandard implementuje prebiehajúce procesy umožňujúce identifikovať  oblasti zlepšovania v systéme manažérstva a podnikateľských procesoch.


Dodávateľ s certifikátom IATF 16949 vystaveným  DNV Business Assurance  automaticky vstupuje  do medzinárodnej databázy dodávateľov. Uvedená databáza je výlučne využívaná  tzv. Originálnymi výrobcami / Original Equipment Manufacturers (OEM) pre získanie aktuálnych informácií o stave certifikácie a výkonnosti ich dodávateľov.  Certifikácia je často základnou požiadavkou pre získanie kontraktu. 
  • Zlepšuje procesy a tým tiež kvalitu produktu 
  • Redukuje potrebu  viacnásobných auditov druhou a treťou stranou 
  • Garantuje dôveryhodnosť v tendroch na globálne dodávky alebo v prípade expandujúceho obchodu na lokálnej úrovni 
  • Redukuje potreby výrobných zmien a zlepšená efektívnosť výrobných procesov,  s pozitívnym dopadom na výsledky 

Ako postupovať ďalej?Pre dosiahnutie certifikácie je potrebné implementovať  efektívny systém manažérstva kvality spĺňajúci požiadavky technickej špecifikácie IATF 16949.
DNV Business Assurance je akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý poskytuje služby certifikácie IATF 16949. 

Pozrite sa, ako môžete začať na ceste k certifikácii. 

Pre viac informácií:

  Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Pracujete na udržateľnej výkonnosti Vášho podnikania?

Krátky sprievodca udržateľnosťou

  Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification

Udržateľný systém manažérstva

 

Nové revízie noriem ISO 2015

 

eAdvantage

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

 

Kurzy

Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu Vášho systému manažérstva.

 

Novinky

Najnovšie správy Business Assurance

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho Newslettra a získajte tak najnovšie informácie o certifikácii.

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novinky, trendy, nápady a pohľady na to, ako dosiahnuť udržateľnú výkonnosť podnikania.

 

Kde nás nájdete